1978
Label: Epic - EPC 83034,Epic - EPC L 47 • Format: Vinyl LP • Country: Germany • Genre: Rock • Style: Soft Rock, Pop Rock
Das Lied Vom Tod - Ricky King - Die 20 Schönsten Welthits Im Gitarrensound (Vinyl, LP)

Die 20 Schönsten Welthits Im Gitarrensound (LP, Album, Club Edition)Epic, Epic: EPC , 6Germany: Die 20 Schönsten Welthits Im Gitarrensound (LP)Epic, Epic: EPC , EPC L 47Germany:

Discover releases, reviews, track listings, recommendations, and more about Ricky King - Die 20 Schönsten Welthits Im Gitarrensound at Discogs. Complete your Ricky King collection.4/5(2).

View credits, reviews, tracks and shop for the Vinyl release of "Die 20 Schönsten Welthits Im Gitarrensound" on Discogs. Everything Releases Ricky King - Die Schonsten Welthits Im Gitarrensound () "Spiel mir das Lied vom Tod" Published by MdW Track A8: Published by MdW Track A9: Published by Intersong Track A10 /5(8).

Die 20 schönsten Welthits im Gitarrensound, an Album by Ricky King. Released in on Epic (catalog no. EPC ; Vinyl LP). Genres: Easy Listening/5(5).

Ricky King sinh ngày là một nhà văn,nhà cải biên,giáo viên và là một nghệ sĩ Guitar người Đức.Đĩa đơn của ông Verde và Le reve vươn lên top 10 ở Đức, Áo, và Thụy Sĩ vào năm Vào thập niên 70 cây guitar không còn được ưa chuộng trong cộng đồng nhưng ông .


Le Dernier Des Bevilacqua - Christophe - Olympia (Vinyl, LP, Album) Rezitativ: Ihr Seelen, Die Ihr Außer Euch Stets In Der Irre Lauft - Johann Sebastian Bach, Edith Mat The Sunken Cathedral (La Cathédrale Engloutie) - Johana Harris - The Exotic Music & Dance Music